کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در نیروگاه ها

 • اندازه گيري فلوي جرمي مازوت يا گازوئيل ورودي به بويلر با استفاده از فلومترهايCoriolis بجاي استفاده از Positive Displacer
 • اندازه گيري سطح مخازن سوخت به روش رادارRadar
 • اندازه گيري سطح آب كندانس در كندانسور اصلي به روشGuided Radar
 • اندازه گيري دبي حجمي و نرمالايز كردن آن بر روي خطوط گاز ورودي به نيروگاه با انطباق بر استانداردهاي اداره پخش و پالايش فراورده هاي نفتي
 • اندازه گيري سطح آب در پيش گرم كن هاي فشار كم و زياد و نيز بويلر درام به روش Guide Radadr
 • تامين پكيج كامل ابزار دقيق براي سيستم كولينگ اصلي آب نيروگاه
 • تامين پكيج كامل ابزار دقيق براي سيستم تصفيه خانه نيروگاه
 • اندازه گيري فلوي عبوري در خطوط Unloading و جبران سازي حرارتي
 • اندازه گيري سطح آب ذخيره شده در مخازن نيروگاه به روش Ultrasonic
 • تامين سوئيچينگ لازم در سطوح LL, L, HH, H مخازن ذخيره سوخت و آب با استفاده از  روش Vibronic level swich
 • اندازه گيري دبي بخار Standard stream & super heated stream