کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نفت و گاز

 • تامین بسته كامل تجهيزات اندازه‎گيري مورد استفاده در صنايع نفت و گاز در برگيرنده فشارسنج‎ها ، دبي‎سنج‎ها ، دماسنج‎ها و سطح‎سنج مخازن
 • طراحي و پياده‎سازي سيستم اندازه‎گيري دقيق تحويل و تحول مواد و فرآورده‎هاي نفتي (Metering)
 • طراحي و پياده‎سازي سيستم جبران سازي دما و فشار بر روي سيالات مختلف و محاسبه دبي دقيق جرمي (Flow compensation)
 • طراحي و پياده سازي نمايش دقيق سطح مخازن ذخيره نفت خام و فرآورده هاي نفتي
 • اندازه ‎گيري سطح مخازن گاز مايع (LPG)
 • اندازه‎ گيري و خطي‎سازي سطح مخازن استوانه‎اي شكل
 • اندازه‎ گيري سطح ميان رو سيال در مخازن (interface)
 • اندازه گيري سطح مخازن نمك زدايي
 • اندازه گيري و كنترل دماي داخل كوره‎ هاي تبخير سيالات
 • كنترل سطح مايع در ديگ‎هاي بخار با ظرفيت‎هاي متفاوت
 • اندازه‎ گيري دماي داخل ستون كركينگ
 • اندازه‎ گيري PH در واحدهاي ورودي آب به پالايشگاه‎ها (water intake)
 • اندازه‎ گيري دما در مخازن داراي تجهيزات حرارتي
 • كنترل سيستم Tracing
 • جمع‎آوري اطلاعات از كاركرد كارخانه و كنترل موجودي‎ها (Asset Management)
 • ثبت اطلاعات كاركرد تجهيزات از طريق اتصال به شبكه كنترلي ( FDT/DTM)
 • اندازه‎ گيري دقيق چگالي بر روي خطوط انتقال فرآورده‎هاي نفت و گاز
 • ايجاد و پياده‎ سازي سيستم كنترل تحت پروتكل‎هاي ديجيتال Foundation Fieldbus ، Profibus
 • كنترل پساب و متغيرهاي كيفي فاضلاب در خروجي پالايشگاه‎ها نظير  PH ، Conductivity ، Turbedity
 • كنترل متغيرهاي كيفي واحد برداشت آب بر روي سكوي نفتي نظير Redox
 • كنترل سطح آب بر روي مخازن نفتي
 • محاسبه دقيق لجن باقي مانده در كف مخازن ذخيره
 • اندازه‎ گيري و كنترل حجم تحويل شده فرآورده‎ هاي نفتي از طريق خطوط صادرات
 • ارائه و پياده ‎سازي راه حل جامع كنترل موجودي در پمپ بنزين‎ها
 • اندازه گيري و كنترل ميزان تزريق گاز در كپسول‎هاي گاز مايع هنگام پر كردن
 • اندازه گيري ميزان دقيق گاز تحويل شده در جايگاه‎هاي CNG
 • اندازه ‎گيري دقيق و كنترل واحدهاي Blending در كارخانجات توليد روغن‎هاي مختلف
 • طراحي و پياده ‎سازي سيستم مانيتورينگ در كارخانجات توليد فرآورده ‎هاي نفتي