واحد طراحی و مهندسی

فعالیت واحد طراحی و مهندسی ابزار دقیق دربرگیرنده اجزا مورد نیاز برای انجام پروژه های کنترل و ابزار دقیق از امکان سنجی تا راه اندازی پروژه می باشد:

 • امکان سنجی
 • مهندسی پایه و تفضیلی
 • مشاوره جهت تامین تجهیزات و حصول حداکثر صرفه اقتصادی
 • خرید تجهیزات
 • مدیریت پروژه
 • به روز نمودن سیستم های کنترل وابزار دقیق
 • نظارت بر عملیات اجرائی و نصب و راه اندازی
 • تهیه مدارک Asbuilt
 • بازرسی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
 • تهیه اسناد مناقصه
 • ارائه خدمات آموزشی

واحد سرویس آریا ابزار دقیق با دراختیار داشتن کارشناسان، تکنسین های مجرب و کارگاه مجهز به انواع Tester , Calibrator , Meter و نرم افزار های ویژه خدمات خود را به شرح زیر ارائه می نماید:

 • پشتیبانی و راهنمایی فنی ( توسط تلفن ، فکس ، ایمیل ، پورتال مشتریان )
 • نظارت برعملیات نصب
 • آموزش واحد سرویس جهت بهره برداری و نگهداری بهینه
 • تنظیم و تعمیرات ( درمحل سایت مشتری و یا در کارگاه شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو )
 • عقد قرارداد تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دوره ای
 • تامین قطعات یدکی
 • جایگزینی تجهیزات و روشهای اندازه گیری نامناسب و یا قدیمی با تجهیزات و روشهای به روز شده

خدمات نصب و راه اندازی

جهت اطمینان از صحت نصب و دستیابی به حداکثر کارائی تجهیرات، عملیات نصب و راه اندازی ابزار دقیق توسط شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو ارائه می گردد.