کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع شیشه

  • اندازه گيري و كنترل سطح مخازن ذخيره و مخازن مواد اوليه بوسيله سطح‎سنج ‎هاي راداري و آلتراسونيك
  • (مخازن رزين – حلال‎هاي شيميايي – انواع مواد آلي – سيالات هيدروليك – تركيبات گوگردي – مواد پودري – گرانول‎ها – باريت – دوده)
  • اندازه ‎گيري فلو در حلال‎هاي آلي ، انواع روغنها ، آب خام و بخار در واحدutility و تصفيه خانه فاضلاب
  • اندازه ‎گيري دما در كليه مراحل ساخت لاستيك بوسيله دماسنج ‎هاي دقيق TC/RTDاز رنج-200~1600°c
  • ثبت و نمونه برداري از كميتهاي فشار ، دما ، دبي و ... بوسيله ركوردها
  • آناليز و اندازه ‎گيري PH، كلر – اكسيژن - كدورت – هدايت الكتريكي
  • اندازه گيري فشار در دو حالت نسبي و مطلق-1….700 bar و اختلاف فشار