کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع لاستیک سازی

  • اندازه گيري و كنترل سطح مخازن ذخيره و مخازن مواد اوليه بوسيله سطح سنج ‎هاي راداري و آلتراسونيك
    (مخازن رزين، حلال‎هاي شيميايي، انواع مواد آلي، سيالات هيدروليك، تركيبات گوگردي، مواد پودري، گرانول‎ها، باريت، دوده)
  • اندازه ‎گيري فلو در حلال‎هاي آلي ، انواع روغنها ، آب خام و بخار در واحدutility و تصفيه خانه فاضلاب
  • اندازه ‎گيري دما در كليه مراحل ساخت لاستيك بوسيله دماسنج ‎هاي دقيق TC/RTDاز رنج-200~1600°c
  • ثبت و نمونه برداري از كميتهاي فشار ، دما ، دبي و ... بوسيله ركوردها
  • آناليز و اندازه ‎گيري PH، كلر، اكسيژن، كدورت، هدايت الكتريكي
  • اندازه گيري فشار در دو حالت نسبي و مطلق-1….700 bar و اختلاف فشار