گواهینامه ها و تاییدیه ها

  • نمایندگی رسمی و انحصاری کمپانی Endress Hauser سوئیس در ایران 

  • پروانه تولید از وزارت صنایع و معادن

  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران و آلمان

  • عضویت در انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

  • عضویت در انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران

  • عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران تاسیسات و تجهیزات

  • تاییدیه مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت صنعتی از A.G.R سوئد

  • گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار

  • عضویت در اتاق بازرگانی ایران و سوئیس