کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع غذایی و دارویی

 • تامين پكيج كامل ابزاردقيق براي كليه پروسه‎هاي صنايع غذائي و داروئي (دريافت و فرآوري شير و   ساير فرآورده‎هاي لبني، انواع نوشيدني‎ها، فرآورده‎هاي روغني و كارخانه‎هاي روغن‎كشي، قند و شكر و صنايع وابسته به آن، پروسه‎هاي داروئي، الكل و سرم‎سازي)
 • استانداردهاي جهاني صنايع غذائي و داروئي FDA & 3-A
 • راه‎ حل هاي بهينه جهت كنترل مواد اوليه ورودي كارخانه
 • اندازه‎ گيري و كنترل دبي جرمي و حجمي كليه سيالات، با خواص و ويژگيهاي متفاوت
 • اتصالات مكانيكي مناسب صنايع غذائي و داروئي (Tri Clamp, Clamp و . . . )
 • اندازه ‎گيري و كنترل ارتفاع و حجم در مخازن مواد اوليه محصولات (آرد و غلات، خوراك دام، شير و   روغن)
 • راه كارهاي مناسب جهت بهينه ‎سازي عملكرد واحد
 • مكانيزه كردن پروسه توليد مواد غذائي و داروئي
 • كنترل فشار و دما در مخازن دي ‎اكسيد كربن، راكتورهاي بچ و مخازن همزن ‎دار
 • اندازه ‎گيري pH و كانداكتيويته در پروسه‎هاي CIP
 • اندازه‎ گيري دانسيته، ويسكوزيته و عدد بريكس در پروسه‎هاي مختلف
 • كنترل پارامترهاي فاضلاب صنعتي و عوامل آلاينده محيط زيست
 • ثبت نگهداري تمامي شاخص‎هاي اندازه ‎گيري شده توسط تجهيزات ابزاردقيق
 • اندازه‎ گيري فشار خلاء در پروسه‎هاي وكيوم
 • دوزينگ سيالات هموژن و غيرهموژن در خطوط پركن
 • انتخاب تجهيزات بر اساس خورندگي سيالات و ساير خواص تعيين كننده آن توسط نرم ‎افزارهاي مناسب
 • ارائه تجهيزات با قابليت عملكرد طولاني حتي در محيط‎هاي با گرد و خاك زياد و محيطهاي انفجاري نظير الكل ‎سازي